Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

To pojęcie określające regularne spotkania terapeuty i Klienta. Kierunek tego procesu wyznacza cel formułowany przez Klienta.
Psychoterapia jest szczególnym rodzajem rozmowy i relacji.
Rolą terapeuty jest pomoc w uzyskaniu dostępu do wewnętrznych sił pacjenta które drzemią w osobowości każdego człowieka.


Zazwyczaj cele stawiane sobie przez Klientów dotyczą pracy nad różnymi doświadczanymi osobistymi trudnościami związanymi z:

samooceną,
negatywnym obrazem własnej osoby,
brakiem akceptacji siebie,
wewnętrznym krytykiem,
zablokowaną ekspresją emocji lub impulsywnością,
nieumiejętnością dotarcia do swoich uczuć lub nazwania ich.

Część Klientów zmaga się również z problemami w relacjach z innymi osobami:

trudnościami w komunikacji,
poczuciem braku zrozumienia, wsparcia, akceptacji ze strony najbliższych i/lub poczuciem niezrozumienia intencji/motywów/zachowań drugiej osoby,
agresją/przemocą występującą w związku,
konsekwencjami wychowania w rodzinie, gdzie występowało uzależnienie od alkoholu lub innych używek/zachowań.

Dla wielu osób głównym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego są pojawiające się objawy pod postacią:

złego samopoczucia/depresji,
różnego rodzaju objawów lękowych,
zaburzeń odżywiania,
uzależnień,
natrętnych myśli,
nadmiernej kontroli,
poczucia przymusu wykonywania jakichś czynności.
Często u podstaw aktualnie doświadczanych przez Klienta trudności leżą minione trudne doświadczenia i bolesne relacje, przeżyte traumatyczne wydarzenia, które domagają się wypowiedzenia, zajęcia się nimi, zrozumienia i „rozliczenia się”.
 
Jest to delikatny proces, który wymaga czasu, jak również stworzenia przez terapeutę i Klienta relacji opartej na zaufaniu i akceptacji.
 
Stworzenie relacji terapeutycznej to niezbędny element terapii, który pozwala Klientowi na doświadczanie i wprowadzenie zmian.
 
Autentyczny kontakt, zrozumienie i akceptacja to baza terapii.
Każdy Klient ma swoją wyjątkową historię i zmaga się zazwyczaj z rozmaitymi i właściwymi dla siebie trudnościami.
Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie, a także doświadczania samego siebie oraz otaczającego świata z większą uwagą i świadomością.
Pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i znaczeń, poszerzenie swojej samoświadomości, co w efekcie prowadzi do zmiany.
Psychoterapia to również ogromna dziedzina wiedzy, która posiada swoje kierunki, metody i techniki.
U podstaw mojej  pracy terapeutycznej leżą założenia podejścia humanistycznego.
 
 
 
 
 
Psychoterapia partnerska
 
 
 
Kiedy trudność lub problem nie dotyczy jednej osoby, ale związku zachęcam do rozważenia wspólnej  decyzji na temat terapii pary.
 
Partnerzy pozostający w bliskiej, intymnej relacji, wnoszą do niej swoje poglądy, potrzeby, tradycje i oczekiwania. Czasem wypracowanie wspólnego języka staje się trudne i może spowodować  oddalenie się partnerów od siebie i impas. 
 
Bywa też tak, że oczekiwania oraz wyobrażenia na temat życia razem są odmienne i ciężko znaleźć kompromis.
Głównym celem pracy z parą jest pomoc w przezwyciężeniu problemów lub kryzysu poprzez osiągnięcie lepszego zrozumienia dla własnych uczuć, potrzeb oraz wzajemnych oczekiwań.
 
Psychoterapia umożliwia partnerom uświadomienie źródeł problemu i konstruktywną pracę nad znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, poprawę jakości wzajemnych relacji i porozumienie.
 
Zapraszam pary, które:
 
- przeżywają kryzys
- nie mogą poradzić sobie z konfliktami i nieporozumieniami
- znalazły się razem w nowej sytuacji życiowej takiej jak ciąża, macierzyństwo, opuszczenie domu rodzinnego przez dzieci itp.
- czują się wzajemnie niezrozumiane, doświadczają trudności w komunikacji,
- mają wątpliwości co do przyszłości swojego związku,
- pragną poradzić sobie z doświadczeniem zdrady,
- chcą podnieść jakość życia seksualnego.
 
Spotkania terapeutyczne odbywają się z obojgiem partnerów, cyklicznie zwykle co dwa tygodnie i trwają ok 50 minut.
Długość terapii uzależniona jest potrzebą partnerów i rodzajem zgłaszanych trudności.
 
Psychoterapia
rodzinna
 
Jest metodą zalecaną w momentach, gdy dzieci lub młodzież doświadczają trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania czy chorób psychicznych. Zalecana jest także, gdy rodzina doświadcza kryzysów związanych z rozstaniem, śmiercią. Czasem jest to nowy etap w życiu rodziny: pójście dziecka do szkoły, narodziny rodzeństwa.
Sesje rodzinne to spotkania całej rodziny. Praca polega na wspólnym odnajdywaniu mechanizmów utrzymujących trudności w rodzinie, zrozumieniu ich i wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu rodziny.
Copyright ©2018 Gabinet psychoterapii Dorota Szykulska-Paprocka, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem